Poesi

Poesi og/eller dikt er en av de vakreste formene for uttrykk som vi har til vår disposisjon. Det består av både rytmiske og estetiske kvaliteter, hvor formålet er å vekke følelser hos lytteren, eller den som leser. Ofte, om man er en dyktig poet eller lyriker som lykkes man med det. De er ofte skrevet i vers og noen av de mest kjente er også de som rimer. Et eksempel, kanskje litt banalt, men «roser er røde». Den er svært godt kjent.

Alle kan skrive poesi, men det å skrive god poesi, det krever en dyp forståelse av både språk, men også menneskeheten. Alle kan si at man har skrevet som en poet, men kvaliteten kan som oftest debatteres. Poesi blir ansett som en av de første eksemplene på litteratur, og en som Shakespeare skriver i vers og i en slags poetisk stil. Men ønsker du å skrive poesi så krever det som sagt ganske mye, i det minste for å bli ansett for å være dyktig. Men ønsker du kun å skrive for skrivingens skyld så er det helt greit det også. Vi ønsker at flere og flere skriver, uavhengig av stil eller innhold.

mts_wordx