Litteratur

I denne artikkelen skal vi snakke om hvor viktig litteratur er for oss som individer og også menneskeheten som en art. La oss bare begynne med å definere hva vi kan kalle for litteratur.

Hva er det?

Dersom vi skal snakke om litteratur så kan vi definere det som alle tekster som vi mennesker har, eller kommer til å produsere. Men hvorfor er litteraturen vår så viktig? Vi kan for eksempel snakke om skjønnlitteratur som da altså på mange måter er noe vi forbinder med fiksjon. Det betyr derimot ikke at det er dette all skjønnlitteratur er. Det betyr bare at det har en ekstra verdi kvalitetsmessig, slik at det er på nivå med kunst.

Hvorfor er det viktig?

Tidligere så har tekster vært ekstremt viktig for oss, spesielt det skrevne ord. Bøker, notater, journaler og så videre har vært med på å utvikle oss som mennesker. Biblioteker har blitt fylt med all slags kunnskap. I dag har vi mesteparten på telefonen vår, og all denne kunnskapen er viktig å beskytte.

Dersom du har en iPhone XS Max så trenger du et deksel til iPhone XS Max slik at dekselet passer telefonen din og beskytter all informasjonen som den har på seg. På telefonen så kan du også lese all slags litteratur.

Grunnen til at litteratur er så viktig er at dette er den beste måten vi mennesker deler kunnskap på. Det finnes også noen sjangere innenfor litteratur, men la oss først bare se litt nærmere på hvordan vi mennesker egentlig lærer. Husk at vi mennesker egentlig ikke er så mye smartere enn vi var for flere tusen år siden. Det eneste som har forandret seg er at vi har mye mer kunnskap som vi har kommet frem til over mange år. Når vi deler kunnskap så har vi evnen til å videreutvikle forståelsen vår gjennom å bruke flere livstider på det problemet vi står ovenfor.

Enten det er matematikk eller hvilket som helst annet felt så kan vi øke hvor mye tid og fokus kan bruke på et problem når vi deler informasjonen med hverandre. Noen ganger så kan vi ikke løse et problem før et annet problem blir løst først. Det vi kan gjøre da er å «komme tilbake» til problemet etter at vi har utviklet teknologien vår. På grunn av dette er litteratur veldig viktig.

Kultur og forståelse

Det handler ikke bare om å videreutvikle kunnskapen vår om teknologi og matematikk. Gjennom det skrevne ord så kan mennesker dele filosofi, kultur og generell oppfattelse av virkeligheten rundt dem. Med tanke på hvor mange forskjellige grupper mennesker som finnes rundt i verden så kan dette hjelpe oss med å forstå hverandre også. Alt vi trenger å gjøre er å oversette tekstene og forstå at vi ikke er så annerledes som det kan virke noen ganger.

mts_wordx